Witamy Państwa na odświeżonej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim 

Platforma umożliwia: tworzenie kursów e-learningowych i zdalnych, umieszczanie  materiałów, przeprowadzanie ewaluacji i testów oraz komunikację i ocenianie pracy użytkowników platformy. Oferta kursów e-learningowych naszej Uczelni jest stale aktualizowana i poszerzana. Znajdują się w niej kursy skierowane do studentów oraz pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.  Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

  Aktualności

  Rodzaje zajęć na platformie e-EDU semestr zimowy 2021/22

  Napisane przez: Centrum Kształcenia Na Odległość ( )

  Zajęcia w semestrze zimowym

  Szanowni Państwo,

  Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem 118/2020 oraz Komunikatem 64/2021 można prowadzić następujące rodzaje zajęć:

  • zajęcia zdalne (wykłady)
  • zajęcia hybrydowe (wykłady)
  • zajęcia e-learningowe
  • zajęcia blended-learningowe (komplementarne)

  można także zamieszczać w sieci materiały dydaktyczne do zajęć stacjonarnych.

  Charakterystyka tych zajęć jest następująca:

  1. Zajęcia zdalne odbywają się synchronicznie, zgodnie z planem zajęć, prowadzone są na odległość, czyli za pośrednictwem aplikacji pakietu Office 365 (np. Teams) lub platformy e-EDU.
  2. Zajęcia hybrydowe odbywają się stacjonarnie, zgodnie z planem zajęć. Są to zajęcia streamowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji Teams. Studenci mogą uczestniczyć w takich zajęciach stacjonarnie lub zdalnie.
  3. Zajęcia e-learningowe odbywają się w całości online, w skład kursu mogą wchodzić zarówno spotkania synchroniczne jak i aktywności asynchroniczne. Wszystkie zadania, aktywności i materiały zamieszczone są na stronie kursu (strona przedmiotu na platformie e-EDU lub zespół w ramach aplikacji Teams).
  4. Zajęcia blended-learningowe odbywają się częściowo stacjonarnie (zgodnie z planem zajęć) a częściowo asynchronicznie - zadania, aktywności i materiały zamieszczone są na stronie kursu (strona przedmiotu na platformie e-EDU lub zespół w ramach aplikacji Teams).

  Przy składaniu wniosków o uruchomienie zajęć na platformie e-EDU należy uzyskać:

  1. Zgodę dziekana dla
   1. zajęć zdalnych (wykłady)
   2. zajęć hybrydowych (wykłady).
  2. Zgodę kierownika jednostki prowadzącej przedmiot (Instytut, Katedra) dla:
   1. zajęć e-learningowych
   2. zajęć blended-learningowych
   3. zamieszczania materiałów dydaktycznych.

   Przypominamy także, że zajęcia e-learningowe lub blended-learningowe mogą prowadzić tylko osoby, które ukończyły szkolenie z dydaktyki i metodyki e-learningu, prowadzone przez Centrum Kształcenia na Odległość.

  Stefan Nowicki

  Health and Safety course 2021/22

  Napisane przez: Centrum Kształcenia Na Odległość ( )


  ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2021/2022

   

  Training on health and safety and fire protection available only as an e-learning course

   

  Ladies and Gentlemen,

  It is the responsibility of each student commencing studies at the University of Wroclaw to participate in training on health and safety and fire protection. The course is mandatory and ends with a test. Training is considered to be completed on the basis of minutes of the training.

  The training in the field of occupational health and safety and fire protection lasts from 1 October to 30 November 2021.

   

  Login instruction for initial health and safety training for students and PhD students

  Registration and course of training:

  1.  Go to the platform: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/

  2.  Find the course: Health and safety – basic training for the students of the University of Wrocław.

  3.  Sign up for the course using the access key: BHP-21

  4.   Familiarize yourself with the modules of the course and complete the test. The materials should be viewed from the "Introduction to training" module according to the order of the course. Pay attention to the completion symbols on the right side of the modules.

  5.  Check your grade after completing the test!

   

  Any information about the above matter is provided by the Department of Health and Safety and Fire Protection - (71) 375-24-89.

   


  Studenci i doktoranci: zapisy na szkolenie BHP 2021/22

  Napisane przez: Centrum Kształcenia Na Odległość ( )

  UWAGA STUDENCI I ROKU  
  w roku akademickim 2021/22 
  na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) doktoranckich, zaocznych oraz wieczorowych 
  rozpoczynający naukę na I roku studiów  
   
  Szkolenie bhp tylko formie e-learningu 

    

  Szanowni Państwo,  

  Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich. 

  Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.  

  Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2021 r. 

   

  Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów 

   

    

  1. Rejestracja i przebieg szkolenia : Zaloguj się na platformę zgodnie z instrukcją. 

  1. Wejdź na stronę : https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/  

  3. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-21  

  4. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.  

  5. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!  

   

   

  Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89. 

   

   


  Starsze tematy...