Witamy Państwa na odświeżonej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim 

Platforma umożliwia: tworzenie kursów e-learningowych i zdalnych, umieszczanie  materiałów, przeprowadzanie ewaluacji i testów oraz komunikację i ocenianie pracy użytkowników platformy. Oferta kursów e-learningowych naszej Uczelni jest stale aktualizowana i poszerzana. Znajdują się w niej kursy skierowane do studentów oraz pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.  Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

  Aktualności

  Health and Safety retake course

  by Centrum Kształcenia Na Odległość -

  ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2019/2020

  who didn’t participate in the e-learning training on health and safety and fire protection between 1 October 2020 and 30 November  2021 (concerning students of undergraduate studies, graduate studies, five-year graduate studies and doctoral studies)

   

  ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2020/2021

  (concerning students of the summer semester enrolment)

   

  Training on health and safety and fire protection available only as an e-learning course

   

  Ladies and Gentlemen,

  It is the responsibility of each student commencing studies at the University of Wroclaw to participate in training on health and safety and fire protection. The course is mandatory and ends with a test. Training is considered to be completed on the basis of minutes of the training.

  The training in the field of occupational health and safety and fire protection lasts from 15 March to 30 March 2021.

   

  Login instruction for initial health and safety training for students and PhD students

  Registration and course of training:

  1.  Go to the platform: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/

  2.  Find the course: Health and safety – basic training for the students of the University of Wrocław.

  3.  Sign up for the course using the access key: BHP-21

  4.   Familiarize yourself with the modules of the course and complete the test. The materials should be viewed from the "Introduction to training" module according to the order of the course. Pay attention to the completion symbols on the right side of the modules.

  5.  Check your grade after completing the test!

   

  Any information about the above matter is provided by the Department of Health and Safety and Fire Protection - (71) 375-24-89.

   

   


  Studenci i doktoranci: zapisy na szkolenie BHP

  by Centrum Kształcenia Na Odległość -

  UWAGA STUDENCI I ROKU

  w roku akademickim 2020/21

  na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich

  którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP w okresie 1.10.- 30.11.2020 r. w formie e-learningu

  oraz

   rozpoczynający naukę na I roku studiów (NABÓR MIĘDZYSEMESTRALNY)

   

  Szkolenie bhp tylko formie e-learningu

   

  Szanowni Państwo,

  Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich.

  Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.

  Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 15-30 marca 2021 r.

   

  Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów

   

   

  Rejestracja i przebieg szkolenia :

  1.  Wejdź na stronę : https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/

  2. Odszukaj kursu : Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz Ochrony PPoż.

  3. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-21

  4. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.

  5. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!

   

   

  Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.

   

   

  Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.


  Pracownicy: zapisy na szkolenie BHP

  by Centrum Kształcenia Na Odległość -

  Szanowni Państwo,

  wszyscy pracownicy, którzy powinni zapisać się na szkolenie BHP, otrzymali w tej sprawie wiadomość od Działu BHP. Udostępniamy szczegółową instrukcję dotyczącą logowania na szkolenie BHP: Jak zalogować się na platformę oraz do szkolenia BHP . 

  Poniżej skrócona wersja instrukcji:

  1. Po zalogowaniu się na platformę odszukaj kurs: 

  2. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-20 

  3. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów. 

  4. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę.

  Termin realizacji szkolenia mija 30.04.2020 r.

  Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.

  Older topics...