Witamy Państwa na odświeżonej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim 

Platforma umożliwia: tworzenie kursów e-learningowych i zdalnych, umieszczanie  materiałów, przeprowadzanie ewaluacji i testów oraz komunikację i ocenianie pracy użytkowników platformy. Oferta kursów e-learningowych naszej Uczelni jest stale aktualizowana i poszerzana. Znajdują się w niej kursy skierowane do studentów oraz pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.  Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

  Aktualności

  Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony PPOŻ 2021/22-L

  Napisane przez: Centrum Kształcenia Na Odległość ( )

  UWAGA STUDENCI I ROKU

  w roku akademickim 2021/2022

  na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz uczestnicy Szkoły Doktorskiej

  którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP w okresie 1.10.- 30.11.2021 r. w formie e-learningu

  oraz

  rozpoczynający naukę na I roku studiów (NABÓR MIĘDZYSEMESTRALNY)

  Szkolenie bhp tylko formie e-learningu

  Szanowni Państwo,

  Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich (uczestnicy Szkoły Doktorskiej) .

  Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.

  Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 15-30 marca 2022 r.

  Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i uczestników Szkoły Doktorskiej

  Rejestracja i przebieg szkolenia :

  1. Wejdź na stronę : Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony PPOŻ 2021/22-L https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=173420

  2. klucz dostępu: BHP_2022

  Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.


  Health and Safety course 2021/22-L

  Napisane przez: Centrum Kształcenia Na Odległość ( )

  ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2021/2022

  who didn’t participate in the e-learning training on health and safety and fire protection between 1 October 2021 and 30 November 2022 (concerning students of undergraduate studies, graduate studies, five-year graduate studies and doctoral studies)

  ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2021/2022

  (concerning students of the summer semester enrolment)

  Training on health and safety and fire protection available only as an e-learning course

  Ladies and Gentlemen,

  It is the responsibility of each student commencing studies at the University of Wroclaw to participate in training on health and safety and fire protection. The course is mandatory and ends with a test. Training is considered to be completed on the basis of minutes of the training.

  The training in the field of occupational health and safety and fire protection lasts from 15 March to 30 March 2022.

  Login instruction for initial health and safety training for students and PhD students

  Registration and course of training:

  1. Go to the website: Health and safety - basic training for the students of the University of Wroclaw EN 2021/22-L https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=173543

  2. access key: HS_2022

  Any information about the above matter is provided by the Department of Health and Safety and Fire Protection - (71) 375-24-89.


  Starsze tematy...