• Fala płaska. 
  • Równanie falowe Schroedingera. 
  • Pakiety falowe. 
  • Nieskończona studnia potencjału. 
  • Propagacja w czasie w skończonej studni potencjału.

Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej. Badanie funkcji. Obliczanie pochodnych i całek oraz ich interpretacje geometryczne. Zastosowanie określonych metod do rozwiązywania zadań z fizyki.