Jest to kurs wprowadzający do geometrii różniczkowej wykorzystywanej jako narzędzie matematyczne we współczesnej fizyce teoretycznej.