I rok socjologii niestacjonarnej w semestrze letnim 2020/2021 - Podstawy statystyki dla socjologów

Metody ilościowe w pracy socjalnej dla I roku Pracy Socjalnej (MGR)

Analiza danych pierwotnych dla I roku Pracy socjalnej w trybie stacjonarnym