Celem tego przedmiotu jest zaznajomienie uczestników ze strukturą i właściwościami związków koordynacyjnych metali w syntezie i katalizie oraz poznaniem metod fizykochemicznych wykorzystywanych do ich badania. Przedmiot ten przeznaczony jest dla studentów drugiego stopnia na specjalności Chemia nieorganiczna i kataliza.

BHP w laboratorium | I rok kierunku Biotechnologia

BHP w laboratorium | I rok kierunku BiotechnologiaChemia ogólna i nieorganiczna | I rok kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa


Chemia dla biologów |  I rok  kierunku BIOLOGIA CZŁOWIEKAChemia dla biologów | I rok kierunku BIOLOGIA 


Chemia ogólna i analityczna | I rok kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna

Cele przedmiotu: 

  • ugruntowanie i rozszerzenie wybranych treści z chemii ogólnej i analitycznej niezbędnych do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych, 
  • przygotowanie do samodzielnej pracy laboratoryjnej i właściwej interpretacji wyników badań.