Cele kształcenia dla przedmiotu:

Poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów zastosowania metod chemometrycznych do analizy różnych typów wielowymiarowych danych.