Celem tej platformy edukacyjnej jest powiązanie procesu dydaktycznego realizowanego w ramach wykładów oraz  zajęć seminaryjnych z przedmiotu Chemia nieorganiczna dla kierunku Chemia Medyczna.

Celem przedmiotu jest poznanie opisu struktury i właściwości pierwiastków i związków chemicznych, zrozumienie typów i mechanizmów reakcji chemicznych, określanie reaktywności związków pierwiastków grup głównych i związków kompleksowych w powiązaniu z ich strukturą elektronową i molekularną, poznanie nomenklatury związków nieorganicznych, poznanie metod syntezy związków nieorganicznych i kompleksowych oraz rozwój umiejętności korzystania z informacji naukowej.