Jak zalogować się na platformę?

Instrukcja PL

  1. Kliknij  Zaloguj (prawy/górny róg ekranu).
  2. Następnie kliknij przycisk Office 365 i zaloguj się przy pomocy konta Office.   
  3. Jeśli jesteś zalogowany do konta Office 365 (portal.office.com) , logowanie do platformy nastąpi automatycznie.


INSTRUCTION ENG

How to enrol for the platform?

1. Click Log In (right / top corner of the screen). 

2. Then click the Office 365 button and log in with your Office account.

3. If you are logged into your Office 365 account (portal.office.com), you will be logged into the platform automatically.