Aktualności

Korespondencja e-mailowa

Korespondencja e-mailowa

Napisane przez: Stefan Nowicki ( )
Number of replies: 0

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem jest możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Z uwagi na powyższe Centrum Kształcenia na Odległość oraz Wsparcie Techniczne reagować będą jedynie na zgłoszenia przesłane z kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl.

Przypominamy także, że wszelkie kwestie techniczne i organizacyjne związane z konkretnymi kursami należy zgłaszać bezpośrednio do osób prowadzących kursy.

Z poważaniem,

Stefan Nowicki

dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość