Aktualności

Korespondencja e-mailowa

Korespondencja e-mailowa

Napisane przez: Usunięty użytkownik ( )
Liczba odpowiedzi: 0

Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem jest możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl.  Z uwagi na powyższe Centrum Kształcenia na Odległość oraz Wsparcie Techniczne reagować będą jedynie na zgłoszenia przesłane z kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl.

Wszelkie kwestie techniczne i organizacyjne związane z konkretnymi kursami należy zgłaszać bezpośrednio do osób prowadzących kursy.