Aktualności

Studenci i doktoranci: zapisy na szkolenie BHP

Studenci i doktoranci: zapisy na szkolenie BHP

Napisane przez: Centrum Kształcenia Na Odległość ( )
Liczba odpowiedzi: 0

UWAGA STUDENCI I ROKU

w roku akademickim 2020/21

na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich

którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP w okresie 1.10.- 30.11.2020 r. w formie e-learningu

oraz

 rozpoczynający naukę na I roku studiów (NABÓR MIĘDZYSEMESTRALNY)

 

Szkolenie bhp tylko formie e-learningu

 

Szanowni Państwo,

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich.

Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 15-30 marca 2021 r.

 

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów

 

 

Rejestracja i przebieg szkolenia :

1.  Wejdź na stronę : https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/

2. Odszukaj kursu : Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz Ochrony PPoż.

3. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-21

4. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.

5. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!

 

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.

 

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.