Dokumenty do pobrania

Serdecznie prosimy nie wypełniać udostępnionych wniosków :)  Należy je pobrać i dopiero uzupełnić.


1. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 118/2020: Wzór scenariusza zajęć e-learningowych

2. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 118/2020: Wniosek   o wyrażenie zgody na utworzenie   zajęć e-learningowych/zajęć zdalnych/zajęć hybrydowych na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego  

3. Ankieta autoewaluacji kursu

4. Sylabus przedmiotu/modułu zajęć

 Last modified: Thursday, 29 October 2020, 11:58 AM